Utilizăm cookie-uri pentru a asigura funcționarea corectă a acestui site, a vă oferi cel mai bun serviciu posibil, a vă îmbunătăți experiența și a optimiza site-ul nostru și pentru a vă oferi un conținut personalizat și relevant al produselor și serviciilor noastre și al terților. 
Produse Meniu

Garanţie

Condiții generale de garanție

Garanția este conforma cu Legea 449/2003 privind vânzarea și garanția produselor, cu Legea 296/2004 privind Codul Consumului în vigoare din 01.01.2007 și cu OG 21/1992 privind protecția consumatorilor, modificată și completată ulterior inclusiv cu Legea 476/2006.

Perioada de garanție acordată pentru produsele menționate decurge de la data cumpărării menționată în factură și este stipulată în certificatul de garanție. Asigurarea de service în garanţie se efectuează la importatorul produselor, prin intermediul furnizorului, acesta din urmă, având rol de punct de colectare, în zilele lucrătoare sau în condiţiile contractului de vânzare-cumpărare. Sesizările vor primi un raspuns în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare, în cuprinsul căruia Furnizorul va inștiința Cumpărătorul despre durata estimată a reparării/înlocuirii. Durata de rezolvare a service-ului în garanție se stabilește de comun acord cu clientul, în funcție de existența produselor sau a pieselor de schimb în stocul producătorului, și nu poate depași o perioadă rezonabilă de timp.

În cazul solicitării nejustificate de acordare a garanției ne rezervăm dreptul de a cere beneficiarului contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect.

Garantia acopera defectele Produselor care sunt imputabile producătorului acestora (viciile ascunse care constituie erori de fabricație, datorate materialelor folosite sau manoperei, care nu au fost cunoscute și nici nu puteau fi cunoscute de către Cumpărător prin mijloace obișnuite de verificare), apărute în condițiile utilizării lor normale, potrivit destinației și care fac improprie folosirea lor potrivit destinației.

Nu sunt acoperite de garanție:

 • defectele minore, care nu afectează în mod semnificativ funcționarea Produsului și nu impiedică utilizarea lor potrivit destinației;
 • defectele apărute ca urmare a neglijenței, nepriceperii sau relei- credințe a angajaților/prepușilor Cumpărătorului sau care sunt datorate în orice alt mod culpei Cumpărătorului, angajaților/prepușilor săi;
 • defectele cauzate de alte piese/componente, cum ar fi defectele care ar putea să apară la Produse din cauza anomaliilor existente la alte componente asamblate de Cumpărător alături de acestea sau datorită utilizării de către Cumpărător a unor piese/componente incompatibile;
 • defecte datorate căderilor, lovirii, accidentelor sau calamităților;
 • defecte datorate utilizării produselor peste capacitatea prevăzută, utilizării greșite/incorecte, deteriorări cauzate de lipsa întreținerii sau datorate unei depozitări improprii;
 • defecte cauzate de descărcări electrice sau variații de tensiune, reacții chimice, condițiile meteorologice/temperaturi extreme, utilizarea Produselor în medii improprii, umezeală, praf, foc, medii corozive;
 • defecte care nu sunt datorate Producătorului sau Furnizorului;

Nu se acordă garanție în următoarele cazuri:

 1. în situațiile în care Cumpărătorul a efectuat reparații ale Produselor sau înlocuiri ale unor componente ale acestora, prin intermediul propriilor angajați/prepuși sau al unor terți, fără aprobarea scrisă a Furnizorului;
 2. în situațiile în care Cumpărătorul a efectuat modificări ale Produselor prin intermediul propriilor angajați/prepuși sau al unor terți, fără aprobarea scrisă a furnizorului;
 3. în cazul în care sigiliile fabricantului și/sau ale Furnizorului aplicate Produselor au fost rupte;
 4. în situațiile în care Cumpărătorul a instalat sau a exploatat Produsele cu încălcarea condițiilor de utilizare normale, potrivit destinației;
 5. în situațiile în care Producătorul acestora nu confirmă că Produsele aveau defecte de fabricație

Procedura pentru reparația/înlocuirea produselor în garanție:

Cumpărătorul va informa Furnizorul în scris, prin completarea formularului pus la dispoziție pe site, despre problema aparută, urmâd să-i fie comunicate modalitățile de returnare a produsului către punctul de service.

Garanţia se acordă numai la prezentarea facturii originale de vânzare (sau copie după aceasta), împreună cu certificatul de garanţie. Ne rezervăm dreptul de a refuza să acordăm service în garanţie dacă nu se pot prezenta documentele de mai sus sau dacă informaţiile conţinute în acestea sunt incomplete. Pierderea certificatului de garanție sau a facturii duce la pierderea garanției. Ștergerea seriei (serial number S/N) parțiala sau totală de pe produse duce la pierderea garanției . Nu se eliberează duplicate pentru certificatul de garanție.

Perioada de garanție este din momentul livrării produselor, conform datei menționate în factura fiscală.

Operațiunile de service efectuate în perioada de garanție vor fi menționate pe documente separate. Aceste documente devin parte integrantă din Certificatul de Garanție. Perioada de garanție se prelungește cu intervalul în care produsele s-au aflat în service.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 60 de zile de la finalizarea operațiunilor vor fi declarate abandonate și predate centrelor de colectare.

Prin semnarea prezentului certificat de garanție, cumpărătorul își asumă obligația de a lua la cunoștință condițiile de garanție înscrise în prezenta și faptul că a primit produsele în perfectă stare.